Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt ondergetekende de vervolg vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

U stelt dat in uw beantwoording dat u op dit moment geen voornemen heeft om betaald parkeren op maainiveau in te voeren in en rondom de badplaats Kijkduin.

 

1) Kunt u garanderen dat er op maainiveau (ook in de toekomst) geen betaald parkeren wordt ingevoerd in en rondom de badplaats Kijkduin?

 

Arjen Dubbelaar

Groep de Mos / Ouderen Partij  Den Haag.

4 juli 2017