De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 6 juli 2017 ter bespreking van het voorstel van het college inzake uitbreiding Madurodam (RIS 297156).

 

Constaterende dat,

  • het college een uitbreiding van Madurodam ten koste van een deel van de Scheveningse Bosjes onderbouwt met een onderzoek dat in opdracht van Madurodam is uitgevoerd.

Overwegende dat,

  • dit onderzoek een disclaimer bevat met de volgende tekst;

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen, na te laten of besluiten te nemen.
Van mening dat,

  • het nemen van een besluit zonder advies van een deskundige onzorgvuldig is.

Verzoekt het college,

  • het besluit omtrent de uitbreiding van Madurodam aan te houden.
  • het onderzoek ‘Economische Impact van Madurodam’ eerst door een onafhankelijk deskundige te laten beoordelen en de raad over de uitkomsten te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Arjen Dubbelaar

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag