De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 6 juli 2017 ter bespreking van het voorstel van het college inzake uitbreiding Madurodam (RIS 297156).

 

Constaterende dat,

  • het college met de uitbreiding van Madurodam met een deel van de Scheveningse Bosjes, de Denktank Scheveningse Bosjes (incl. Waterpartij) en Westbroekpark reduceert tot een werkgroep die slechts over de concrete uitwerking mag meedenken.

Overwegende dat,

  • de Scheveningse Bosjes, het noordelijke deel van de Ver-Huëllweg en de locatie aan de Dr. Aletta Jacobsweg in het werkgebied vallen van de Denktank.
  • het college de Denktank juist heeft opgericht, na blamage met het plan Internationaal Park waar 3200 Hagenaars op hebben gereageerd, voor een visie over de toekomst van het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes inclusief de Waterpartij.
  • de Denktank al heeft bekend gemaakt dat zij haar visie zoals gepland in september 2017 zal indienen.

Van mening dat,

  • het nemen van een besluit zonder visie van de Denktank geen recht doet aan de duizenden Hagenaars die hebben gereageerd op het plan voor een Internationaal Park.

Verzoekt het college,

  • het besluit omtrent de uitbreiding van Madurodam uit te stellen tot de visie van de Denktank is behandeld in de gemeenteraad,