De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, ter bespreking van de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen.

Constaterende dat:

  • ondernemers de motor zijn van de Haagse economie;
  • dat ondernemers vaak te maken hebben met ingewikkelde regelgeving;
  • ondernemers (te) vaak aanlopen tegen bureaucratische muren;
  • ondernemers de weg niet kennen op het stadhuis en/of stadsdeelkantoor;

 

Overwegende dat:

  • dat veel problemen van ondernemers met de gemeente goed op te lossen zijn;
  • dat ondernemers snel geholpen moeten worden zodat ze door kunnen gaan met ondernemen;
  • dat veel ondernemers hulp zoeken bij politieke partijen wat leidt tot veel schriftelijke vragen;
  • dat Onafhankelijke Ondernemers Ombudsman bijdraagt aan een positief ondernemersklimaat.

Is van mening dat:

  • een Onafhankelijke Ondernemers Ombudsman dezelfde onafhankelijke positie moet krijgen als de Gemeentelijke Ombudsman en de Jeugdombudsman;
  • dat een Onafhankelijke Ondernemers Ombudsman voldoende ondersteuning nodig heeft;

 

Verzoekt het college:

voor de Onafhankelijke Ondernemers Ombudsman voldoende financiële middelen vrij te maken, in de volgende begroting, en deze toe te voegen aan programma 2.1 van de Gemeenteraad.