De Mos: “We nemen het idee nu mee in ons verkiezingsprogramma”

Een gemiste kans voor de 2e Binnenhaven van Scheveningen; voorlopig komt er geen wekelijkse markt. De Groep de Mos motie die daar jongstleden donderdag toe opriep haalde net geen meerderheid: 18 raadsleden voor, 22 tegen.
Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos: “Enorm zonde dat een aantal partijen in de raad niet hun steun aan de Stichting vrienden van de 2e Binnenhaven hebben gegeven. Deze club strijdt al een poosje voor het realiseren van een wekelijkse markt aldaar, maar stuit op medewerking van het gemeentebestuur. Zelfs een onderzoek om – in samenwerking met de afdeling markten en de Stichting Marketing Scheveningen – de mogelijkheden voor zo’n wekelijkse markt in kaart te brengen was voor partijen als D66, de PvdA, de Haagse Stadspartij en het CDA te hoog gegrepen. Uiteraard geven we niet op en nemen het punt nu mee naar ons verkiezingsprogramma”.

Motie wekelijkse markt 2e Binnenhaven Scheveningen 


Constaterende dat de Stichting vrienden van de 2e Binnenhaven stelt geïnteresseerden te weten voor het organiseren van een wekelijkse (biologische) markt in de 2e Binnenhaven van Scheveningen,
Van mening dat zo’n wekelijke (biologische) markt goed is voor:
  • meer reuring in de 2e Binnenhaven;
  • sociale cohesie tussen de vele nieuwe bewoners van de 2e Binnenhaven;
  • de promotie van het gebied 2e Binnenhaven, een pareltje op Scheveningen,
Verzoekt het college het idee van een wekelijkse markt op Scheveningen te onderzoeken, samen met de afdeling Markten en de Stichting Marketing Scheveningen verder uit te werken en de raad over de uitkomsten te informeren,