31 augustus 2017 Beantwoording Schriftelijke vragen meeuwenoverlast bij broodbakken: “Voer daar voederverbod in!”

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1). Bent u bekend met het bericht ‘Bewoners naast wijkpark Transvaal worden gek van de meeuwen’ (1)?

Meeuwen – maar ook ratten – worden door voeren naar broodcontainers gelokt.

2). Heeft u de bereidheid om een geheel voederverbod in de directe omgeving van broodcontainers in te voeren, zodat meeuwen en ratten zo min mogelijk worden aangetrokken? Beantwoording mag ook in de afdoening bij de motie Rattenoffensief die op 6 juli jongstleden is aangenomen.

Er wordt met enige regelmaat brood naast de broodbakken gedumpt. Mede ook omdat de broodbakken volzitten.

3.) Hoe vaak worden de broodbakken geleegd en is op andere tijdstippen legen wellicht een optie om volle broodbakken te voorkomen?

U stelt dat er extra wordt toegezien om het dumpen van brood en bedrijfsafval.

4). Kunt u dat duiden met slechts twee boetes in deze omgeving over heel 2016? Graag ook een toelichting over hoe u actiever gaat optreden tegen de veroorzaakte overlast.

 

(1) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3489442/Bewoners-naast-wijkpark-Transvaal-worden-gek-van-de-meeuwen