De Mos: ‘We moeten meeuwen en ratten geen kans geven’!

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad springt in de bres voor de bewoners die in de Haagse wijk Transvaal naast broodbakken wonen en helemaal gek worden van de meeuwen. De meeuwen worden gelokt door mensen die de meeuwen daar brood voeren of door naast de broodcontainer gedumpt brood.

“Die broodcontainers zijn ingevoerd tegen de overlast van ratten en meeuwen. Het kan dan niet zo zijn dat zo’n ding door slecht handhaven van de gemeente van die beesten aantrekt”, aldus Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos die wil dat er in de directe omgeving van broodcontainers een voederverbod wordt ingevoerd.

Ook wil Groep de Mos dat de gemeente beter gaat handhaven op het dumpen van brood naast de broodbakken.

De Mos: “Vorige week hebben we de motie ‘Rattenoffensief’ aangenomen gekregen in de gemeenteraad. Het zou goed zijn als het stadsbestuur de overlast rondom broodcontainers, vaak veroorzaakt door bedrijfsafval, bij de uitvoering van de motie meeneemt”.

Lees hier onze schriftelijke vragen