Overeenkomstig art 30 van het Reglement van orde stelt ondergetekende de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Bent u bekend met de artikelen in de Telegraaf van 8 augustus 2017 over de brandweer? (1) (2)

2. Wat zijn de aanrijtijden voor de brandweer bij spoedgevallen en andere oproepen? Wie bepaalt wanneer het predicaat ‘spoed’ van kracht is?

3.  Hoe vaak is de brandweer bij branden in Den Haag bij spoedgevallen te laat aangekomen? Graag een uitsplitsing over 2014 t/m 2016 en de eerste helft van 2017

4. Hoe vaak is de brandweer bij branden in het geheel niet uitgerukt? Graag een uitsplitsing over 2014 t/m 2016 en de eerste helft van 2017

5. Hoeveel vrijwilligers heeft de Haagse brandweer per 31 december 2014, 2015, 2016 en per 30 juni 2017

6. Bent u het eens met de voorzitter van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers die stelt dat systeem om de schop moet? Moeten daarbij de eisen aan vrijwillige spuitgasten worden aangepast? Graag een toelichting op uw antwoord.

 

(1) http://eservice-data. solidam.com.s3-website-us- east-1.amazonaws.com/ publication/telegraaf_ autofeed/native-app/issue/ 2017/08/08/0001/public/frame/ 67890ca43b997eb7390a1d63059891 35b15794fa.html

 

(2) http://eservice-data.solidam.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/publication/telegraaf_autofeed/native-app/issue/2017/08/08/0001/public/frame/67890ca43b997eb7390a1d6305989135b15794fa.html