Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met DIAB-TV? (1)

2) Deelt u de mening dat het een goede zaak is dat kinderen worden voorgelicht over de gevaren van Diabetes? Zo ja, heeft u de bereidheid om met de makers van DIAB-TV in gesprek te gaan om te bezien op welke wijze de gemeente Den Haag de organisatie (financieel) kan ondersteunen, teneinde ervoor te zorgen dat alle kinderen in Den Haag in de groepen 6 en 7 van het basisonderwijs voorlichting krijgen en dat de organisatie ook in de toekomst voorlichtingsmateriaal kan blijven maken? Graag een gedetailleerd antwoord.

 

(1) https://www.diabtv.nl/