Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Deelt u de mening dat veel gebruikte muziekkoepels op diverse plaatsen in de stad de leefbaarheid, het toerisme en de lokale economie, waaronder veel horeca, een boost kunnen geven?

2) Deelt u de mening dat muziekkoepels ook een ideale plek kunnen zijn voor jong talent om (voor het eerst) op te treden voor (groter) publiek en de Haagse culturele sector hiermee kunnen verstevigen?

3) Kunt u de raad een overzicht doen toekomen van de alle bestaande muziekkoepels in de stad en kunt u daarbij aangeven op welke data en met welke programmering deze op dit moment worden gebruikt?

4) Deelt u de mening dat nieuwe muziekkoepels op weinig aansprekende pleinen, zoals bijvoorbeeld op het Loosduinse Hoofdplein, eindelijk wat reuring zouden kunnen bieden voor bewoners die nu weinig om handen hebben als het gaat om activiteiten in hun directe omgeving?

5) Deelt u de mening dat nieuwe muziekkoepels op drukke pleinen, zoals bijvoorbeeld het Plein, kansen kunnen bieden aan de horeca?

6) Heeft u de bereidheid om in gesprek te gaan met de Haagse culturele sector, bewonersorganisaties, de Haagse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland en eventuele andere belangenbehartigers om te bezien hoe de huidige muziekkoepels beter gebruikt kunnen worden en of de behoefte bestaat aan nieuw te plaatsen muziekkoepels met daarbij een goed programma? Zo ja, zou u de raad over de uitkomsten kunnen informeren?