Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met de wegwerkzaamheden aan de Meppelweg?

2) Kunt u duiden waarom de werkwerkzaamheden aan de Meppelweg al weken (!) stilliggen?

3) Is het uw ambitie om wegwerkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren teneinde (verkeers) overlast zo veel als mogelijk te voorkomen? Graag een reactie, met daarbij de overwegingen om in ploegendiensten wel of niet 24/7 aan een project te werken.

De eigenaresse van Koffiehuis Diaantje stelt dat zij sinds de wegwerkzaamheden te kampen heeft met 70% omzetverlies. De situatie is zo nijpend dat zelfs de pacht niet terugverdiend wordt. Ook stelt de eigenaresse dat sommige verkeersregelaars (potentiële) klanten wegsturen. Daarnaast was de communicatie vanuit het stadhuis wederom belabberd.

4) Heeft u de bereidheid om Koffiehuis Diaantje te voorzien van een nadeelcompensatie? Zo neen, waarom niet?

5) Kunt u duiden waarom sommige verkeersregelaars (potentiële) bezoekers van het koffiehuis wegsturen? Wat zegt dat over de instructie die de verkeersregelaars krijgen?

6) Waarom heeft u pas nadat de eigenaresse erom vroeg borden geplaatst, met de mededeling dat het koffiehuis tijdens de wegwerkzaamheden gewoon te bereiken was? Wat zegt dit over uw betrokkenheid bij kleine ondernemers voor wie elke verdiende euro er één is en die met moeite het hoofd boven water kunnen houden?